Oferujemy swoje usługi w zakresie projektowania i wykonawstwa robót elektroenergetycznych.

Specjalizujemy się w budowie stacji transformatorowych, linii kablowych WN, SN i NN oraz instalacjach elektrycznych.

Ponadto prowadzimy obsługę i konserwację urządzeń i instalacji elektroenergetycznych przez 24h/dobę, łącznie z obsługą ruchową obiektów przemysłowych. Wypożyczamy urządzenia do zasilania placów budów i obiektów tymczasowych takie jak: przewoźne stacje transformatorowe, słupowe stacje transformatorowe, transformatory, rozdzielnie budowlane, rozdzielnie z układami pomiarowymi.

Zapewniamy kompleksową realizację powierzonych nam zadań wraz z projektami i wszelkimi uzgodnieniami ze spółkami energetycznymi i zarządcami terenów.

Drugim profilem działalności jest dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej zgodnie z posiadanymi przez nas koncesjami i zatwierdzonymi taryfami.
Jest to oferta skierowana do firm nie zainteresowanych utrzymaniem infrastruktury energetycznej oraz rozliczaniem zużycia energii obcych podmiotów.

Jesteśmy firmą solidną i wywiązującą się z ustalonych terminów, czego dowodem są posiadane przez nas referencje.
Liczymy na owocną współpracę!