https://telenergbis.pl/wp-content/uploads/2013/02/slajd0.jpghttps://telenergbis.pl/wp-content/uploads/2013/02/slajd1.jpghttps://telenergbis.pl/wp-content/uploads/2013/02/slajd2.jpghttps://telenergbis.pl/wp-content/uploads/2013/02/slajd3.jpg

Projektowanie i wykonawstwo
robót elektroenergetycznych

Dystrybucja i sprzedaż
energii elektrycznej

Telenerg-Bis

Oferujemy swoje usługi w zakresie projektowania i wykonawstwa robót elektroenergetycznych.
Specjalizujemy się w budowie stacji transformatorowych, linii kablowych WN, SN i NN oraz instalacjach elektrycznych.
Drugim profilem działalności jest dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej zgodnie z posiadanymi
przez nas koncesjami i zatwierdzonymi taryfami.

 

Energia

Zapoznaj się z zasadami naszej pracy – posiadanymi przez nas koncesjami oraz obowiązującą taryfą.
Znajdziesz tutaj wiele użytecznych plików gotowych do pobrania.