Projekt

„Budowa farmy fotowoltaicznej w Łodzi przez TELENERG – BIS ENERGIA SP. Z O.O.”

dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020.

                                              fundusz EUR

 

Projekt

„Rozwój firmy Telenerg-Bis Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie nowych usług elektroenergetycznych”

Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

dotacje-unijne

 

Projekt

„Wzrost konkurencyjności Telenerg-Bis Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii diagnostyki urządzeń energetycznych”

Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

dotacje-unijne