TELENERG-BIS ENERGIA Spółka z o.o. prowadzi obrót i dystrybucję energii na podstawie:

  • Koncesji na obrót energią elektryczną nr OEE/799/23926/W/OŁO/2014/KK
  • Koncesji na dystrybucję energii elektrycznej nr DEE/330/23926/W/OŁO/2014/KK

Cennik Usług Dodatkowych – pozataryfowych

OSD:

Odbiorcy indywidualni:

 

Pliki do pobrania:

 

Archiwum